Monitor deelmobiliteit
in gebieds ontwikkeling

VOORPROEFJE

QR Code https://mobiliteitsmonitor.deesy.nl/2t15

Op welke schaal wordt deelmobiliteit nu ingepland voor jullie projecten in VOORBEREIDING?

STELLING; Deelmobiliteit wordt een vast onderdeel binnen gebiedsontwikkeling!

Welke randvoorwaarden zijn van belang voor een succesvolle implementatie van deelmobiliteit?

Wat zou jullie helpen om deelmobiliteit meer toe te passen in gebiedsontwikkeling?

Geef je ook je mening?